Training Provocatieve mediation 2 september en 16 december 2020

kasteel.jpg

Provocatieve mediation

1-DAAGSE TRAINING op 2 september en 16 december 2020

De volgende belangrijke vooronderstellingen liggen aan de uitdagende stijl ten grondslag.
1. Mensen zijn veerkrachtiger dan ze lijken.
2. Mensen lachen gauwer dan je denkt.
3. Uitdaging schept een band.
4. Als je een ezel vooruit wilt laten lopen, moet je aan zijn staart trekken.
5. Iemand gaat structuur aanbrengen, als de mediator het niet doet, doen partijen het zelf wel.
6. Zijpaden en omwegen leiden tot de kern.
Als u deze vooronderstellingen provocatief genoeg vindt, bent u meer dan welkom.

Provocatieve mediation wordt onder meer gevolgd door:

  • mediators die hun instrumentarium willen aanvullen met een uitdagende en meer uitgesproken stijl van benaderen.

 

MEER INFORMATIE >>