Plof sessie

Het verzorgen van een workshop die is gericht op het operationeel functioneren van het volledige team. Middels praktische oefeningen gaan we zo veel mogelijk informatie verzamelen over huidig teamgedrag en gewenst teamgedrag. Dit om te ervaren wat jullie doen als team en als individu. Wat doen jullie in de interactie? Wat werkt wel en wat werkt niet. Doel is om huidig teamgedrag te ervaren, gewenst teamgedrag te benoemen en te activeren tot zelfregulatie om daarmee naar de praktijk toe de verwachtingen naar elkaar toe waar te maken.