Top Secret = Reversed

img_6100.jpg (1)

In deze inspiratiesessie zijn we actief aan de slag gegaan met imago en ambassadeurschap. Wat is jouw toegevoegde waarde en hoe ziet dat eruit?

Aan de hand van de Wall of Fame zijn er doelen gesteld die in het middagprogramma verder zijn uitgewerkt. 

Reverse is de organisatie die zonodig alles en iedereen volledig uit zijn comfort-modus brengt. Na zo'n irritante workshop is iedereen blij dat hij weer normaal volgens vastgelegde protocollen mag werken.

Oke ik moet toegeven deze opschudsessie heeft veel stof doen opwaaien. 

Het muziekje van de Efteling dat tijdens de workshop constant te horen was, heeft zelfs mij nog dagen lang geïrriteerd. 

Dank!