• reverse-plofff-sessie-marge.png (1)

Een PLOFFF sessie is een workshop die is gericht op het operationeel functioneren van het volledige team. Aansluitend gevolgd door TeamCoaching.  

Met gebruikmaking van praktische oefeningen gaan we zo veel mogelijk informatie verzamelen over huidig teamgedrag en gewenst teamgedrag. Dit om te ervaren wat jullie doen als team en als individu. Wat doen jullie in de interactie? Wat werkt wel en wat werkt niet. Doel is om huidig teamgedrag te ervaren, gewenst teamgedrag te benoemen en te activeren tot zelfregulatie.

Vanuit de PLOFFF sessie, maakt het team zelf een plan met vaardigheden waarop ze gecoacht willen worden. Vanuit mijn huidige ervaringen zijn dit:

  • feedback geven
  • assertief - sub-assertief - agressief communiceren
  • actieve: vergaderingen / overleg situaties / dagstart
  • omgaan met smoezen
  • doelen stellen
  • acceptatie
  • omgaan met conflicten
  • manage de manager

De insteek van mijn werk is het vergroten van de intrinsieke motivatie. Na de sessie neemt het team zelf de leiding in het verander traject.

Ook zin om te ploffen?

Bel voor een afspraak 0650228847