Week van de eenzaamheid, event 'Tweezaamheid' - dagvoorzitter

tweezaamheid.jpg

Op 3 oktober organiseerde de Utrechtse Uitdaging in de 'Week van de Eenzaamheid' het event 'Tweezaamheid'. Via hackathons besproken Utrechtse organisaties en ondernemers antwoorden op de vraag hoe eenzame mensen in Utrecht gevonden én geholpen kunnen worden. Middels vier groepen (studenten, mantelzorgers, ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) werden aan het einde van de hackathons de antwoorden en oplossingen aan elkaar gepresenteerd.

De Utrechtse Uitdaging is al vijf jaar in Utrecht bezig om ondernemers en sociale initiatieven en organisaties met elkaar te verbinden. Dat doet ze middels de werkgroepen Armoede en Eenzaamheid en ook via de Spullenbank, Kennisbank en de Matchgroep, waar bedrijven hun kennis, kunde en vaardigheden gratis beschikbaar stellen voor sociale organisaties. Het doel is om Utrecht voor iedereen leefbaar te maken en houden. 

https://hoog-catharijne.klepierre.nl/Nieuws/Hackaton-eenzaamheid-op-3-oktober-2019.